Three lessons I learned from Batman

You know Batman, Elvis and Michael Jackson, right? Kind of big brands. Everyone who knows me, knows that I have a “thing” for Batman. I have somehow always been drawn more characters like Batman and Phantom, not that much Superman and other “real” superheroes. I actually never have thought why is the thing like it is.  So I decided to think about it and share it to all two of you who are struggling to go through of my nonsense blog.

Batman, a.ka. The Dark Knight, The Caped Crusader and The World’s Greatest Detective was originally called in Detective Comics #27 (May 1939) as “The Bat-Man”. Batman is kind of the next best thing since he placed second on IGN’s Top 100 Comic Book Heroes of All Time, after Superman. So already in the first series of Batman he was a runner up for Superman. Empire magazine also listed him second in their 50 Greatest Comic Book Characters of All Time.

Why Batman is remarkable?

Batman, as every comic book hero, has an alter ego. Batman’s “day job”  is to be billioinaire playboy, industrialist and philanthropist Bruce Wayne.  Hard job, right?  Bruce Wayne was just a boy when his parents were murdered in front of him by Joker. Due to this tragedy, he experiences a psychological trauma. As he grows up, he learns to bury his hate and guilt of his parents murder inside as he leaves Gotham City. He grows up and finishes his education and spends a year investigating the minds of the underworld. And the rest is comic book history. After Batman similiar characters have been introduced. Maybe the best example is Iron Man a.k.a Tony Stark.

Batman  does not possess any superpowers like other superheroes. He makes use of intellect, science and technology, wealth, martial arts skills, an indomitable will, fear, and intimidation in his continuous war on crime. That’s cool isn’t it?

What can we all learn from Batman?

Lessons from BATMAN •••.pngLesson 1: If you want to control the fears of others, one must master his own first. Self-awareness.

Lesson 2: Willpower is more important than training. One must possess a strong will in order to achieve something truly great. Doing is stronger than planning.

Lesson 3: If you want to achieve something great, you must devote yourself in to that. If you do so, you could be from normal man to superhuman. Go All In!

I believe we can all strive to be Batman in our own ways.

To me, Batman is something more than a fictional character from graphic novels. He represents the good and the evil in all of us; the constant struggle we each face in our daily lives, the fear we hide deep within. But most of all he represents hope. Batman might have been a psychological wreck from the inside, but it was ultimately what he did that defined him.

He went through the tragedy of his parents death, which could have destroyed his life. Instead, he devoted himself to an ideal…and truly become a legend. Well, at least in the comic books.

So, the most important thing in your life is to be yourself, UNLESS you can be Batman. Then always be Batman!

This blog is an iteration from my first blogs 2012 or so.

Motivaatio ja työn imu

Sisäinen ja ulkoinen motivaatio

Työtä voi tehdä sekä sisäisesti että ulkoisesti motivoituneena. Asiasta voi lukea lisää LinkedIN-blogistani. Toki on mahdollista tehdä työtä täysin ilman motivaatiota, mikä ei tosin pitkällä aikavälillä ainakaan lisää hyvinvointia . Ulkoisesti motivoituneen työntekijän lähtökohta voi olla halu totella johtajaa, olla tunnollinen, pyrkiä jatkamaan määräaikaista työsuhdettaan tai jonkin bonuksen saavuttaminen tai sanktion välttäminen etc.

Sisäisesti motivoitunut ihminen toimii vapaaehtoisesti ja tekemisen ilosta, koska hän pitää asiasta ja on sitoutunut tehtävään. Toiminta tuottaa myös riittävästi onnistumisen kokemuksia. Tunnetta voisi kuvailla vaikka sillä, miltä tuntuu harrastaa omaa juttuaan. On se sitten puutarhanhoito, pyöräily, lukeminen tai vaikkapa lampaiden kasvatus Korppoossa.

Sana amatööri tuo valoa hyvin tähän kysymykseen sillä se perustuu latinan verbiin amare, rakastaa. Tästä johdettu amator, kirjaimellisesti ”rakastaja”, viittaa siihen, että amatööri voi suhtautua intohimoisesti (ammattilaista intohimoisemmin) kiinnostuksensa kohteeseen.

On sanottu, että start-up-yrittäjät monesti tekevät asioita hyvinkin sisäisesti motivoituneena, ja saattavat hypätä uuteen projektiin ilman palkkiota, koska haluavat auttaa kaveria tai koska projekti kuulostaa kivalta. Joskus tuloksena on pelijätti Supercell, joskus burnout, joskus ei kumpaakaan. Motivaation jakamisen ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon on kyseenalaistanut viime vuosina professori Steven Reiss, jota pidetään yhtenä maailman vaikutusvaltaisimmista tutkijoista. Hänen tutkimuksiensa mukaan on olemassa ainoastaan sisäistä motivaatiota. Ihmisiä yhdistävät motivaatiotekijät pystytään ryhmittelemään 16 perusmotiiviin, jotka ovat valta, riippumattomuus, uteliaisuus, hyväksyntä, järjestys, säästäminen/keräily, kunnia, idealismi, sosiaaliset kontaktit, perhe, status, kosto/voittaminen, romantiikka/esteettisyys, syöminen, ruumiillinen aktiivisuus, ja rauhallisuus/mielenrauha. Näistä muodostuu jokaisen kohdalla yksilöllinen motivaatioprofiili, sillä eri motiivit vaikuttavat ihmisissä eri tavoin. Tätä Reissin kehittämää motivaatio­profiilia voidaan käyttää työkaluna mm. itsetuntemuksen parantamisessa, ihmisten ja tiimien johtamisessa, stressinhallinnassa, urheiluvalmennuksessa ja ura- ja opinto-ohjauksessa.

Työn imu

Työn mielekkyydestä kertoo myös työn imun kokemus, joka pohjaa Artistoteles’n teorioihin. Aristoteles’n mukaan parasta hyvinvointia tuottaa se, että voi elämässään toteuttaa omia inhimillisiä mahdollisuuksia ja tehdä sitä mikä on arvokasta ja hyveellistä tehdä. Työhyvinvoinnin juuret ulottuvat siis valtavan pitkälle. Hyvinvointi ei tarkoita monessakaan tapauksessa välitöntä mielihyvää. Moni kuvaakin parhaaksi ja palkitsevimmaksi hetkeksi sen, kun on kohdannut vaikean tai haastavan tilanteen, jossa on lopulta päässyt eteenpäin.

Työhyvinvointi ei siis tarkoita ensisijaisesti sitä, että töissä on kivaa, vaan enemmänkin sitä, että työ on merkityksellistä. Toki töissä saa olla kivaa, sitä eN kiellä.

Suomessa työn imusta on puhunut Jari Hakanen. Työnimuinen haluaa ponnistella ja omaa riittävän energiatason, jotta voi saada aikaan tuloksia työssään. Työn imun taustalla on tutkimusmenetelmä, jolla sitä voidaan myös mitata. Hollantilaiset Wilmar Schaufeli ja Arnold Bakker ovat määritelleet työn imun työhön sitoutumiseksi (work engagement). Tarkemmin työn imulla tarkoitetaan myönteistä tunne- ja motivaatiotäyttymyksen tilaa, jota luonnehtivat 1) tarmokkuus (vigor), 2) omistautuminen (dedication) ja 3) uppoutuminen (absorption).

Erilaiset motivaatioteoriat ovat pyrkineet löytämään ratkaisuja ihmisen motivointiin jo vuosikymmenien ajan tehokkaamman työnteon saavuttamiseksi. Työmotivaatiota ei kuitenkaan pysty täysin selittämään yhdelläkään teorialla.  Täysin teorioita ei kuitenkaan kannata sivuuttaa, sillä ne ovat hyviä johtamisen työvälineitä pyrittäessä ymmärtämään, mikä ihmistä motivoi.

On hyvä muistaa, että me kaikki motivoidumme eri syistä. Kaikilla ei ole luonnostaan samanlaista halua oppia uutta tai kehittyä tehtävässään tai käyttää henkisiä voimavarojaan. Joitakin ihmisiä motivoi enemmän konkreettisten, hyödyllisten asioiden tekeminen ja rutiinit kuin jatkuva uuden oppiminen vain oppimisen silkasta ilosta. Myöskään valta tai vastuu eivät samalla lailla motivoi kaikkia. Joidenkin vahva motiivi on olla päättämättä asioista ja antaa vastuuta muille. Eri motivaatioteorioita yhdistelemällä voimme tarkastella tekijöitä, jotka vaikuttavat työmotivaatioon yleensä. Kuitenkin vasta keskustelun kautta pääsemme käsiksi siihen, mitä kutakin työntekijää motivoi.

MotivaatPetteri Kallioion kannalta tärkeintä lienee se, että sisällämme on jokin voima, joka ajaa meitä elämässämme eteenpäin. Me kaikki toivomme löytävämme sen itsestämme ja lisäksi haluamme tulla johdetuksi motivaatiomme suuntaan.

 

 

 

Lähteet:

Reiss, Steven. ”Multifaceted nature of intrinsic motivation: The theory of 16 basic desires.” Review of General Psychology 8.3, (2004): 179.
Hakanen, Jari. ”Työn imu.” (Työterveyslaitos, 2011).
Hakanen, Jari. ”Työn imun arviointimenetelmä. Työn imu -menetelmän (Utrecht Work Engagement Scale) käyttäminen, validointi ja viitetiedot Suomessa.” (Työterveyslaitos, 2009)
Schaufeli, Wilmar B, Arnold B Bakker, and Marisa Salanova. ”The measurement of work engagement with a short questionnaire a cross-national study.” Educational and psychological Measurement 66.4, (2006): 701–716.
Reiss, Steven. Who Am I?: 16 Basic Desires that Motivate Our Actions Define Our Persona. (Penguin, 2002).